Заповядайте в  онлайн зоомагазин 'ZooWorld Online PetShop'!
 
 
 
 
 
 

За Контакти

ЦВЕТНИ КАНАРИ - НЯКОИ ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Текст: Васил Босилков
Рис.: Йордан Русев

 


Основно цветните канари биват два вида:
- липохромни
- меланинови


На липохромните канарчета основата на перата (пуховата перушина) е бяла. При тях липсва меланин (тъмен пигмент) и цялото перо - махово и покривно е оцветено в един цвят.


Меланиновите канарчета се характеризират с класически меланин, според който се разделят на четири основни реда, а именно: черен, ахат, кафяв и исабел.


Канарчетата от различните меланинови редове трябва ясно да показват различия в меланина, типичен за отделния ред. От своя страна класическият меланин се разделя на:
- основен щрихов (ео) меланин
- рисунъчен (фео) меланин.
- пухов меланин

Основният щрихов меланин е разположен в средата на маховите и покривни пера и в отделните редове като цвят и форма е както следва:

РЕД
ЦВЯТ
ФОРМА
ЧЕРЕН
черен
удължена - уширена
АХАТ
тъмносив - антрацитен
По-къса и по-тясна в сравнение с формата от черния ред
КАФЯВ
тъмнокафяв
Удължена и уширена
ИСАБЕЛ
Светлокафяв /бежов
По-къса и по-тясна в сравнение с кафявия ред

Черните и кафяви птици имат широка и непрекъсната щриха. Ахатовите и исабеловите птици имат по-нежна и прекъсната щриха.


Рисунъчният (фео) меланин е известен като кант /ивица/, който симетрично и равномерно обхваща периферията на перата. Като цвят той е с различен нюанс, според отделните редове от кафяв в черния ред, до светлокафяв /бежов/ в исабеловия ред.
Пуховият меланин е в основата на покривните пера.Той е с цвета на основния щрихов / ео / меланин.

Пространството между основния щрихов (ео) меланин и рисунъчния (фео) меланин е заето от липохром. Той определя цвета на меланиновото канарче.


Като цветова гама всички цветни канарчета биват:

- жълти
- червени
- доминантно бели
- рецесивно бели
- аворио (слонова кост) - споменатите по-горе цветове са по-разредени


Цветовете на липохромните канарчета са описани по-горе.


В меланиновите канарчета цветът на липохрома се трансформира както следва:


- зелен - (в тоналност от тъмнозелен в черния ред до светлозелен в исабеловия ред).
- червен - (в тоналност от тъмночервен в черния ред до светлочервен в исабеловия ред).

- доминантно и рецесивно бели - (в тоналност от тъмносив в черния ред до светлосив в исабеловия ред).
- аворио - (всички по-горе споменати цветове са силно разредени).

Зони на перото при цветните канарчета:
1. Рисунъчен меланин (фео)
2. Липохромно оцветяване
3. Щрихов меланин (ео)

 


 

Всички описани до тук канарчета се делят в зависимост от структурата на перата на три основни групи:

- интензивни (А)
- неинтензивни (шимел)(В)
- мозайки (С)


Интензивните канарчета са с по-стегната и по-тънка перушина (по-тесни и къси пера). Липохромът запълва цялото перо и цветът е с еднакъв интезитет.


Неинтензивните канарчета са с по-рехава перушина (по-широко и дълго перо). По периферията на перото липсва липохромно оцветяване и цветът към края става бял в липохромните и сив в меланиновите канарчета. Общото впечатление за цвета е, че той е по-светъл, а птицата изглежда като поръсена със скреж.


При мозайките структурата на перото е още по-широка, по-дълга и рехава.

 

 
 
 
Горе
 
 

 

 

 

Copyright © 2007 - 2009 TO Еоод *всички права запазени*

>