Заповядайте в  онлайн зоомагазин 'ZooWorld Online PetShop'!
 
 
 
 
 
 

За Контакти

МУТАЦИЯТА "ОПАЛ" ПРИ ЦВЕТНИТЕ КАНАРИ


Автор: Васил Босилков

Една от най-старите и интересни мутации при цветните канари е мутацията ОПАЛ.
Тя е създадена в немския град Фурт през 1949 г. от канаровъда Вили Рознер. Може да изглежда чудно, но той е отглеждал ято певчески канари, когато му се е появила тази мутация.
Този нов вид птици отначало са били наричани ФУРТСКИ СВОБОДЕН АХАТ - на името на града, където са възникнали и заради свободното /рецесивно/ унаследяване. И все пак първите опали са били от черния ред, макар че тогава това не се е знаело.Бащата на ОПАЛ канарчетата Рознер, заедно с колегата си Мюлер през следващите 10 години /до 1959 г./ са работили за затвърждаването на тази мутация, а пред любителите е представена през 1956 г. в Kanarienfreund.

На световно изложение ОПАЛ-ът е представен за първи път през 1960 г. в Дармщат - Германия, но поради лошото му състояние не е оценен. Следващото му появяване е на Републиканското първенство на Германия в Крефелд през 1962 г, а след това на С.О.М. изложбата в Брюксел през 1962 г., където широката публика ги опознава по-добре.
От 1962 г. преднина в отглеждането на ОПАЛ-а имат холандските любители. Мутацията все още се е наричала "фуртски свободен ахат". До признаване на мутацията са изминали 18 години - време на
усилен труд и търпение.
Ще ви запозная с отличителните белези на ОПАЛИ-те и различията им от нормалмеланиновите канари и другите мутации.

Основното при мутацията ОПАЛ е изчезването на рисунъчния /фео/ меланин и изменението на щриховия /ео/ меланин както по големина, така и като цвят.
Щрихата при ОПАЛ-канарите е скъсена и стеснена и изглежда като нежно нанесени линийки по средата на перото.
Цветът на щрихата е изменен в по-ниска тоналност в сравнение с нормал-меланиновите канари и е както следва:
- в черния ред от черен е редуциран в тъмносив
- в ахатовия ред от антрацитеносив е редуциран в сив
- в кафявия и исабелов ред щрихата напълно изчезва или се явява като слаб воден знак
- тези канарчета изглеждат като липохромни. Най-интересното в мутацията е впечатлението за сиво-син липохром на мястото на изчезналия рисунъчен /фео/ меланин, така наречения тиндал ефект /на името на физика Джон Тиндал/, което най-силно е изразено по края на крилата /крилните пера/ и по перата на главата.


Общото впечатление за син цвят се забелязва и в цвета на човката /клюна/, краката и ноктите.
Това, по което ОПАЛ-ът не може да бъде сбъркан с никоя друга мутация е по-тъмно оцветяване отдолу на маховите /крилни/ и опашни пера, в сравнение с оцветяването отгоре.
При отглеждане на ОПАЛ-и от черния ред се забелязва промяна в структурата на перата /най-вече перата по крилата/, което се изразява в накъдряне и чупливост. Днес вече знаем, че този "неприятен" факт се избягва чрез съешаване на черни опали с черни птици - носители на фактора опал или съешаване на черни опали с опали от другите редове. Отглеждачите на черни опали са установили, че най-добрите птици - опали са получени при съешаването на мъжки и женски черни птици, носители на фактора опал.
В следствие добрата работа на много канаровъди, днес опалите се срещат във всички основни редове, във всички основни цветове на липохрома и в съчетание с факторите мозайка и аворио.
В следващата таблица се виждат възможните комбинации и резултатите, които биха се получили при съешаване на посочените птици.

При познаване на това, което е описано по-горе и правилното му използване могат да се получат много добри резултати в отглеждането на опалите и по този начин да се отговори на всички вкусове на канаровъдите и на любителите - отглеждачи на пойни и декоративни птици.
Последният "хит" при опалите е кафяв и исабелов опал червена мозайка - птици, приличащи на липохромна мозайка, със специфичния синеещ цвят.

 
 
 
Горе
 
 

 

 

 

Copyright © 2007 - 2009 TO Еоод *всички права запазени*

>